Home

Stichting Antipesto

 

Advies en meldpunt voor pestgevallen

HOTspot college

 

Hotspot college staat voor House Of Talents.

De plek waar talenten samen komen.

 

Dit is het leerplatform waar Stichting Antipesto gebruik van maakt :

 

    - Talent ontwikkeling

    - Jongeren coaching

               - bewustwordinsgprojecten

 

HOTspotcollege bestaat uit vier afdelingen

 

FILM

Filmprojecten

 

Talentontwikkeling

Bewustwordingsproject.

Documentaires.

Music academy

Muziekprojecten

 

Produceren

Podiumpresentatie

Musicmanagement

Academy Marechal Unité

Sportprojecten 

 

Talentontwikkeling

Sociale vaardigheden

 

Jourmain

Modeprojecten


Social entrepeneurproject

BewustwordingsprojectenSamenwerkingenStichting Antipesto is een advies en meldpunt dat zich bezigt met het registreren en afhandelen van meldingen omtrent pestgevallen.

Hierin ondersteunen wij scholen en organisaties. Wij zijn niet gesubsidieerd en afhankelijk van donaties en sponsors en werken met vrijwilligers en stagiaires.


Stichting Antipesto maakt gebruik van HOTspotcollege. Dit is een leerplatform die zich bezigt met bewustwordingsprojecten. Het doel van HOTspot college is bij te dragen aan een positieve persoonlijke ontwikkeling van jongeren.

De doelgroep zijn jongeren van 10 tot 17 jaar.

Iedereen is welkom.


Hotspot college investeert in begripsvorming en leert jongeren dat zij een rol hebben in de samenleving, het vinden van hun talent en hoe zij een positieve invloed uit kunnen oefenen op hun leefomgeving.

Wij leren en coachen jongeren om te gaan met de uitdagingen van het leven.


Het verschil met Stichting Antipesto is dat Antipesto primair gericht is op het adviseren en afhandelen van pestgevallen en HOTspot college meeer uitvoerend werkt en actief met jongeren aan de slag gaat.


Het gezamenlijk doel is de kans op pesten te verkleinen.  Stichting Antipesto is GEEN antipestprogramma.

De gekozen aanpak is om primair te richten op het bereiken en activeren van omstanders. 


Stichting Antipesto werkt ook o.a. samen met "The Gate Vlaardingen". Zij verzorgen de inloop en een veilige haven voor jongeren waar zij tot rust kunnen komen, elkaar kunnen ontmoeten en huiswerkbegeleiding kunnen krijgen. The Gate Vlaardingen heeft een christelijk karakter, maar iedereen is welkom.

The gate

Jongerenwerk vanuit een christelijke visie

ontmoeting en inloop

Internationale projecten

Childrens home India

"Kindertehuis en Jongerenopvang in Chennai

Bouwen met een Missie

 

Jaarverslag en beleidsplan 

Hoe hebben wij het gedaan in 2017, wat is onze meerjarenvisie.

Vrienden van Antipesto

Als je bij de Antipesto club wilt aansluiten dan kan je contact opnemen met ons.

Je wordt dan deel van ons team.

Hoe kunnen wij JOU helpen?Antipesto


Jongeren:

Als jij contact met Antipesto opneemt dan kan je het volgende verwachten:

Wij  luisteren actief naar jou, wij registreren jouw melding, wij gaan jouw probleem samen met jou helpen oplossen.


Ouders:

Als u contact opneemt met Antipesto dan kunt u verwachten dat wij uw zaak serieus nemen, wij bemiddelen en samen met u nemen wij de stappen die leiden naar een zo goed mogelijke oplossing. Waar wij niet verder kunnen schakelen wij ons netwerk in en brengen u in contact met andere professionals die u verder kunnen helpen.


Scholen:

Wij vertellen niet hoe het moet, wij respecteren de driehoeksverhouding, wij zijn er om te ontzorgen.

Onze ervaring zegt dat leraren soms handelingsverlegen zijn. wat geen slecht iets hoeft te zijn, De primaire taak is het verzorgen van onderwijs. Sommige schoelen hebben en vertrouwenspersoon, gezinscoach of maatschappelijk werker, maar het komt voor dat ook zij er niet uit komen. In dat soort gevallen wordt ook Antipesto ingeschakeld of een van de projecten van HOTspot college.


Wil je deelnemen aan onze activiteiten


HOTspot college


HOTspot college is een leerplatform. Dat betekent dat je hier dingen leeert. Kunst en cultuur is belangrijk en Antipesto biedt via House of talents non formele educatie in de gebieden film, muziek en sport. 


HOTspot college is een externe organisatie die Stichting Antipesto ondersteunt.

Evenals The Gate Vlaardingen. Welke een onderdeel is van een landelijke organisatie "TEEN Challenge" ism kerkgemeente VEG Vlaardingen met als doel jongerenwerk op te pakken door een een veilige haven te bieden voor jongeren.

Samen met jou gaan wij aan de slag om jouw leefkwaliteit te verbeteren.


WAT JONGEREN ZEGGEN


"ik kan mij hier thuis voelen"


"Ik wou dat ik eerder was gekomen"


Ik heb nog nooit echt met iemand gesproken, totdat ik hier kwam".


- diverse jongeren-


Wil jij stage lopen bij ons of vrijwilligerswerk doen?


Dat kan. Dat vinden wij natuurlijk erg leuk. Het enige wat jij hoeft te doen is een mail te sturen naar info@antipesto.nl.


Wil jij een luisterend oor?

 

Dan mag je ons altijd mailen.

 

Jouw verhaal nemen wij serieus. Als je het even moeilijk hebt, krijgt jje een coach toegewezen die jou op weg helpt en met jou aan de slag gaat om problemen of uitdagingen in jouw leven te op te lossen of te verbeteren.

Latest News

Antipesto gesloten in Juli en Augustus, maar wel via mail bereikbaar.


Activiteiten

Varend corso

Knutselen 14,16,17,23,24,27,28,29, 30,31 juli

Varen : 3-4-5- augustus


Eat & learn M&G

28 - 09 - 2018

26 - 10- 2018

30 - 11- 2018


Get in Touch

Galgkade 3, 3133KN Vlaardingen

 

Email: info@antipesto.nl

 

Copyright @ All Rights Reserved