Meldpunt

Meldpunt Antipesto


Wat doen wij?

Ontzorgen

 

Ondersteunen

 

Adviseren

 

Registreren

Maak kennis met Antipesto?

 

Antipesto is niet alleen een advies- en meldpunt voor pestincidenten.


Onze kerntaken liggen op het registreren, adviseren en het ontzorgen en/of ondersteunen van scholen en organisaties en het helpen van kinderen en jongeren op straat.


Wij geloven in jouw waarde. Daarom zetten wij ons in om jongeren intrinsiek weerbaar, representatief en zelfbewust te maken omdat jouw persoonlijke ontwikkeling centraal staat.                       Laat de negativiteit van een ander NIET jouw toekomst bepalen!


Ons doel

Onze uitgangspunt is de vorming van pest- en afwijkend (racistisch en polariserend) gedrag te voorkomen. Bij het creëren van onze methodiek hebben wij gebruik gemaakt van wetenschappelijke theorieën en persoonlijke ervaringen. De resultaten zijn zichtbaar om de gewenste resultaten te bereiken doen wij het volgende:1.  Het initiëren van bewustwordings- en weerbaarheidsprojecten op het gebied van film, muziek, sport en verbindingsactiviteiten.


2.  Het organiseren van (sociaal-maatschappelijke) projecten waarin jongeren de regie en verantwoordelijkheid krijgen en ermee leren omgaan.


3.  (kwetsbare) jongeren mee laten denken en activeren om peergenoten in arme gebieden te helpen waardoor zij hun denk en beeldcultuur beïnvloeden ten behoeve van verbetering van leefomstandigheden.


4.  Het faciliteren van een kwalitatieve werk- leer, leef of speelomgeving om hun eigen waarde te (her)ontdekken en de mogelijkheid op een kansrijke toekomst dichter bij te brengen.

Stichting Antipesto

Empowerment en bewustwording

Abel tasmanlaan 78a

3133BA Vlaardingen


GET IN TOUCH


Adres:

Abel tasmanlaan 78a

3133BA Vlaardingen


Email:

info@antipesto.nl
Copyright © All Rights Reserved