Music does not only reflect life, it speaks life!

Music doesn't expire!


Antipesto music academy


Centraal staat verantwoordt muziek maken en een inspirerend rolmodel worden. Antipesto coacht en geeft de tools mee om jouw kwaliteit en talent maximaal te benutten.


Wij geloven dat, als je ontdekt dat je aanleg hebt voor iets, maar het niet van de grond krijgt of als je ondervindt dat je geen kans krijgt om je daarin te ontwikkelen, het erg kan frustreren,


Terwijl je jezelf kan vormen tot een sterker en bewuster persoon als de mogelijkheid tot ontwikkeling wordt gefaciliteerd.


Wij coachen onder andere in podium presentatie, recording en schrijven van teksten.

Leren, Produceren, netwerken,

samenwerken en optreden.


Antipesto wilt deze doelgroep de ruimte geven zich te ontwikkelen. In dat proces tot inspiratie zijn voor leeftijdgenoten die zich ook willen ontwikkelen.


De jongeren die wij faciliteren worden empowered en krijgen coaching om een rolemodel te zijn voor hun leeftijdsgenoten en hun te ondersteunen in hun ontwikkeling net zoals zijzelf de kans kregen.


Onze “peer-to-peer rolemodel” methodiek leidt tot besef van eigen waarde, positief gedrag en verantwoordelijkheidsgevoel.


Door jongeren met verschillende achtergronden en uit verschillende leefgebieden samen muziekproducties te laten maken en te coachen, hoe zich positief en opbouwend te presenteren naar anderen, zien wij mooie resultaten ontstaan.

Join onze netwerk appgroep.Ontmoet, leer, deel kennis met anderen en maak samen iets moois.


Mail naar musicacademyconnect@antipesto.nl

en vraag naar  de whats app music academy netwerk

Spoken word leren?


mail ons: musicacademyconnect@antipesto.nl