Antipesto is een advies- en meldpunt voor pestgevallen

Naast het adviseren van ouders, jongeren, scholen, organisaties etc.

zijn wij actief bij het oplossen van pestgevallen.


Wij ontzorgen, denken en praten mee bij pestvraagstukken in het sociaal domein, het cultureel veld en in het onderwijs.

 

Het pesten is er van oudsher, het is niet altijd  (direct) op te lossen, Maar de kans ertoe kan verkleind worden. Antipesto gelooft dat pestgedrag vermindert door te investeren in de kwaliteit en het talent van jongeren.

 

Jongeren bewust maken van de gevolgen van hun gedrag is een kerntaak die wij erg belangrijk vinden.


Daarom initiëren wij leerzame bewustwording- en empowermentsprojecten op het gebied van film en muziek die bijdragen aan de ontwikkeling van positief gedrag onder jongeren en jong volwassenen.

ONS VERHAAL

Onze inzet

WIJ ONTZORGEN


Antipesto ontzorgt vanuit de vraag voor ondersteuning.

Deze vraag kan komen vanuit ouders, scholen, organisaties, jongeren, justitie etc.

 

Antipesto heeft een trajectplan voor zowel een preventieve als een curatieve aanpak om pestgevallen en ander deviant gedrag te voorkomen en te bestrijden.

Dit trajectplan ofwel ontzorgingsplan is leidend bij het ontwikkelen van een situatiespecifieke aanpak.

 

BEWUSTWORDING PROJECTEN


Onze bewustwordingsprojecten zijn leerzame projecten om gedragsverandering teweeg te brengen, sociale vaardigheden aan te leren en bewust te maken van causale verbanden.


Jongeren bewust maken van de gevolgen van  gedrag is een kerntaak die wij erg belangrijk vinden.


Onze  leerzame bewustwording- en empowermentsprojecten liggen op het gebied van film en muziek  Ze verbinden het sociaal domein met het cultureel domein. 

EMPOWERMENT PROJECTEN


Met onze projecten stimuleren wij een positief zelfbeeld en een beter wereldbeeld.


Ons streven is om jongeren te inspireren om veerkrachtige rolmodellen voor hun eigen omgeving te worden.


Wij bieden coaching en begeleiding aan jongeren als zij klem dreigen te lopen in het leven.

Overige werkzaamheden

GEZINSONDERSTEUNING


De gezinsondersteuning die wij bieden is op het gebied van opvoeding en bij pestgevallen.


De gezinsondersteuning die wij bieden is op het gebied van opvoeding bij dreigende ontsporing (deviant gedrag) en bij pestgevallen. Een pestgeval staat niet altijd op zichzelf, soms is er wat extra aandacht nodig thuis, soms weet je het als ouders even niet meer en er is niet altijd zware hulpverlening nodig om weer een stabiele situatie te creëren. Antipesto biedt gezinnen ondersteuning dat duwtje in de rug en de extra hulp bij de opvoeding.

 

VOORLICHTINGEN


Antipesto biedt voorlichtingen op het gebied van:


  • Pesten
  • sociale vaardigheden
  • Burgerschap
  • Jongerenwerk '22


En natuurlijk over de Antipesto werkzaamheden.Voor schoolwerkstukken over pesten of Antipesto kan worden gemaild naar 


mail@antipesto.nl


ONS TEAM


Één persoon kan het verschil maken, maar een team zorgt voor de impact!