Volg ons op social media

Over childrenshome India

Kinderhuis India was opgericht om een huis te bieden voor kinderen die dakloos en wees zijn geworden door de Tsunami in 2004. Maar in voorbijgaande jaren heeft het kinderhuis meer en meer gefunctioneerd als een thuis voor niet alleen wezen, maar ook voor kinderen en jongeren wiens ouders de zorg voor hun kind niet meer kunnen garanderen.

Deze ouders gaan vervolgens een zwervend bestaan leiden omdat zij dakloos zijn of zijn geworden. Deze situatie is ongewenst en is een voedingsbodem voor onveilige situaties. Vooral voor (jonge kwetsbare) vrouwen is het gevaarlijk daar zij kwetsbaarder zijn voor de gevaren op straat waar zij aan worden blootgesteld.

Daarnaast vangt het kinderhuis kinderen op wiens ouders niet het geld hebben om het kind naar school te laten gaan. Antipesto ondersteunt het kinderhuis door zowel fysiek als op afstand het bestaan van het kinderhuis levensvatbaar te houden door donaties en giften.

Door hand en span diensten te verrichten, de vooruitgang te monitoren en projecten en/of activiteiten op te zetten zodat deze kinderen toekomstperspectief hebben. Uiteraard kunnen we dit dankzij hulp van vrienden, kennissen en organisaties.

Antipesto biedt regelmatig de ruimte voor stagiaires en vrijwilligers om mee te gaan en te helpen in Chennai, India. Zie het zelf, beleef het zelf en breng een glimlach op het gezicht van hen die het nodig hebben.

De foto's

sport
sport
sport
sport
sport
sport