Volg ons op social media

Over Sportacademy

De Socceracademy met een maatschappelijk karakter.

Voetballen is opvoeden. Deze kernspreuk legt de intentie van de socceracademy van stichting Antipesto bloot. Al een paar jaar is Stichting Antipesto succesvol actief geweest in de wijk VOP in het centrum van Vlaardingen. Het bieden van sport, maar ook oog hebben voor de sociaal-maatschappelijke en sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Het doel is om de wording van pestgedrag te voorkomen door vroeg te investeren in talent als wij het gevoel van eigenwaarde en kunnen benadrukken. Door op deze wijze te handelen maken wij hen assertief en brengt het stabiliteit in de persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast als ‘side effect’ zijn de coaches een voorbeeld voor omstanders om hen te stimuleren op te komen voor dat wat respect en acceptatie heet.

Teveel zijn wij zwervende jongeren tegengekomen zonder verantwoordelijkheidsgevoel. Jongeren die anderen proberen te imponeren door gewelddadig gedrag, intimiderende houdingen en waar kinderen en pre-teens tegen op kijken omdat er zich geen andere rolmodellen op straat bevinden. Tijdens onze aanwezigheid investeren wij in hen door hen verantwoordelijkheidsgevoel bij te brengen, wat hun deel is aan stabiliteit in hun leven en omgeving. Hen te leren dat niet alles naar je toekomt en je er wat voor moet doen om jezelf te ontwikkelen en dat dit niet met intimidatie of pestgedrag gepaard gaat. Wij zijn ons ook bewust van de gevaren en blokkades die hun persoonlijke ontwikkeling in de weg staan. Faalangst, onzekerheid vervelende thuissituatie, informele kring niet gunnen, ego. Ook hier besteden wij aandacht aan. Wij zitten niet op de stoel van specialistische zorg, maar zorgen er wel voor dat zij die kant niet op hoeven te gaan Wij investeren kortom eigenlijk in karaktervorming. Vandaar onze kernspreuk: “Voetballen is opvoeden”.

De nadruk ligt scherp op de individuele aandacht ten behoeve van persoonlijke ontwikkeling. Met de voetbalschool willen wij voorkomen dat kinderen en jongeren kiezen voor afwijkend gedrag en zich meer richtten op hun talent en de (positieve) rol die zij kunnen hebben op hun omgeving. Er wordt Voetbaltechnisch geïnvesteerd om voetbalskills te verbeteren zowel theoretisch als praktisch. Tevens schenken wij aandacht aan de ontwikkelingen op school en het gezin. Want als het op andere leef- en speelgebieden goed gaat, dan presteer je ook beter op het veld. Naast verfijning van techniek wordt er dus geïnvesteerd in bewustwording, weerbaarheid en sociale vaardigheden om pest- en afwijkend gedrag te voorkomen. Het doel van Onze sportacademy is om de vaardigheden van spelers/speelsters in alle onderdelen van de sport te doen ontwikkelen. Dit doen wij door te investeren in inzet, kennis en kunde. Onze missie is het maximale uit elke deelnemer te halen en te begeleiden naar zijn of haar eigen top. Dit doen wij niet alleen door voetbaltechnisch ervaring op te laten doen, maar ook hun persoonlijke ontwikkeling te empoweren. In 2020 zullen wij naast voetbal ook basic (boxing) en boothcamps organiseren.

Bekijk hier het filmpje..

Highlights

sport
sport
sport
Meld je nu aan voor de sportacademy