Volg ons op social media

Over storytellers

Een casus, een zin, een voorwerp, een genre, twee karakters zijn de ingrediënten waarmee binnen drie dagen een film moet worden gemaakt waarin “zelfregie, verantwoordelijkheid en plezier” centraal staat. Het filmproject van Antipesto heet Storytellers “omdat iedereen wel een verhaal heeft” ! Achter het filmproject gaat een methodiek schuil waarmee jongeren bewust worden gemaakt dat hun leven waardevol is en dat een ieder van waarde is voor anderen en hun omgeving. Dat zij door hun kwaliteiten te ontdekken en deze op de juiste wijze in te zetten veel meer kunnen bereiken en leren ontdekken van zichzelf dan zij voor mogelijk achtten. Wat dit filmproject bijzonder maakt is dat de deelnemers alle rollen op de filmset zelf verdelen, invullen en uitvoeren. Omdat het project situaties simuleert die in het dagelijkse leven voorkomen en veel empowermentsboodschappen mee geeft aan kinderen, jongeren en jong volwassenen zorgt het er voor dat het niet gewoon een project is waar je aan deelneemt en avontuurlijk is, het geeft competenties die je je hele leven met je meedraagt en invloed heeft op de vorming van je denken en daarmee je persoonlijke ontwikkeling.

Storytellers op school

Niet alleen een fantastische tijd die zij meemaken door met professioneel apparatuur een film te maken, maar ook de competenties die zij leren maakt storytellers tot een geweldig avontuur om aan mee te doen. Creëer mooie herinneringen is de leus die wij aandragen als wij Storytellers op school draaien. Met storytellers gaan wij in op de dynamiek van zowel de individu als de klas en stimuleren wij het samenwerken. Wij leren hen ook hoe met de verschillende rollen om te gaan. De koppeling met het dagelijks leven wordt hierin gemaakt waardoor de empowerment- en bewustwording boodschappen in hun dagelijks leven toepasbaar is.

Dagbesteding

Bij storytellers mag je ook gewoon meedoen. Wij bestrijden op deze wijze bijvoorbeeld eenzaamheid, maar werken ook aan zelfontwikkeling. Bij Antipesto begint het avontuur. Antipesto biedt dagbesteding aan jongeren door mee te werken aan filmprojecten. Tijdens de projecten ontvangen zij coaching en worden zij geholpen met uitdagingen in hun persoonlijke leven. De begeleider krijgt steeds meer de rol van maatje, gesprekspartner en/of vertrouwenspersoon. De filmproducten moeten bewustwording prikkelen, we werken daarom met maatschappelijke thema’s. Zaken die zij in het dagelijks leven tegenkomen en wij sturen het eindproduct aan zodat de deelnemer competenties aanleren hoe om te gaan met situaties en uitdagingen in hun persoonlijk leven. Door samen aan de slag te gaan wordt eigenwaarde geprikkeld en vriendschappen gesloten. Zij krijgen ook de regie en leren anderen te inspireren doordat wij hun eigen kwaliteit uitvergroten door eigenaarschap.

Documentaires

Onder bewustwording verstaan wij geïnformeerd worden en bewust worden van daden en gevolgen. Het maken van documentaires is om jongeren en jong volwassenen te informeren over maatschappelijke thema’s op een wijze waar zij en leeftijdsgenoten zich mee kunnen identificeren.

Empowerments

Soms heb je als mens een opkikker nodig als je tegen vervelende situaties aanloopt. Het gevoel van depressie en het gewoon even niet meer weten kan soms vervelende consequenties hebben. Antipesto maakt motivationals waar je altijd naar kan luisteren en weer op kan veren als een situatie je neerdrukt.

Bekijk hier het filmpje..

Meld je nu aan voor storytellers