Volg ons op social media

Wie zijn wij?

Antipesto is een advies en meldpunt voor pestgevallen en niet vergelijkbaar met de vele anti- pest programma’s die Nederland rijk is. Antipesto gelooft dat pestgedrag vermindert door te investeren in de kwaliteit en het talent van jongeren.

Jongeren bewust maken van de gevolgen van hun gedrag is een kerntaak die wij erg belangrijk vinden. Eveneens het ondersteunen van (kwetsbare) jongeren in hun ontwikkeling door hun talent en kwaliteit uit te vergroten en deze in te zetten in hun eigen omgeving. De coaching en begeleiding die wij bieden moet leiden tot het veerkrachtig maken van jongeren.

Wij initiëren projecten op het gebied van film, muziek en sport. Wij organiseren eveneens verbindingsactiviteiten en creëren online content om positief gedrag te beïnvloeden.

Onze kerntaken

Het doen (her)ontdekken van eigenwaarde

Het uitvergroten van je kunnen, Het bewust maken van de gevolgen van (deviant) afwijkend gedrag, zwaktes tot je kracht maken.
Micro challenge

Competentie gericht werken

Kleine stappen leiden naar het gewenste resultaat.

Antipesto werkt bottom up en kijkt naar het kunnen van de deelnemer. Aan de hand van de wensen en kwaliteit van de deelnemer wordt er een stappenplan gemaakt waardoor de deelnemer de regie krijgt over zijn of haar eigen kwaliteit en ontwikkeling en op eigen tempo zijn of haar kunnen leert uitvergroten.

Meso challenge

Inspirerend werken

Antipesto stelt als voorwaarde dat elke deelnemer eigenaarschap nastreeft. Het terug geven aan je eigen omgeving omdat jij ook de kans kreeg om je situatie te ontstijgen en te ontwikkelen. Kwaliteit van leven moet zichtbaar zijn en een inspiratiebron zijn voor hen die geen ruimte of kans ervaart om zich te ontwikkelen. Dit hoeven wij ook niet alleen te doen maar zoeken altijd naar een manier om dit samen met partners te doen.

Macro challenge

Samenwerkend met partners..

Antipesto werkt verbindend. Waar wij samen op weg kunnen gaan ten behoeve van onze doelgroep zullen wij dat graag doen. Soms worden wij ingeschakeld door politie, scholen of andere organisaties. Wij zoeken altijd naar manieren om de expertise van diverse disciplines elkaar te laten versterken in plaats van elkaar te beconcurreren. De hulpbehoevende of deelnemer staat immers centraal.

En nog veel meer..

Projecten in binnen en buitenland.

Antipesto organiseert regelmatig kleine events zoals buurtlunches en verbindingsactiviteiten om inclusie te stimuleren. Antipesto beheert ook een kinderhuis in India waar ze niet alleen de kinderen van het kinderhuis bezoeken en het kinderhuis helpen onderhouden. Ook ondersteunt Antipesto kinderen van wie de ouders geen geld hebben om ze naar school te laten gaan door onderwijs te faciliteren met partners in India. Jaarlijks brengen vrijwilligers een bezoek aan het kinderhuis om vooruitgang te monitoren en te bevorderen.

Hotspot college

Hotspot college is de leerschool waar middels non formele educatie jongeren worden empowered, waar zij “intrinsiek” weerbaarder worden gemaakt en talenten worden ontwikkeld. Door middel van bewustwordingsprojecten stimuleren wij jongeren positief in elkaar te investeren. Film, Muziek en Sport zijn onze kruiwagens om bewustwording te creeren.
Storytellers

Iedereen telt. Iedereen telt mee. Inclusiviteit staat hier centraal Je veilig voelen, betrokken en verbonden voelen met anderen, Het dichter tot elkaar brengen van Nederlanders en Nederlanders met een niet Nederlands achtergrond door middel van eten en/of bewustwordingsacties. Antipesto vindt verbinding heel belangrijk en gebruikt ook hier culturele activiteiten om mensen bewust te maken van hun rol in de samenleving, hen veerkrachtiger en begripvoller te maken.

Hotspot Music acedemy

Iedereen telt. Iedereen telt mee. Inclusiviteit staat hier centraal Je veilig voelen, betrokken en verbonden voelen met anderen, Het dichter tot elkaar brengen van Nederlanders en Nederlanders met een niet Nederlands achtergrond door middel van eten en/of bewustwordingsacties. Antipesto vindt verbinding heel belangrijk en gebruikt ook hier culturele activiteiten om mensen bewust te maken van hun rol in de samenleving, hen veerkrachtiger en begripvoller te maken.

Sportprojecten

Iedereen telt. Iedereen telt mee. Inclusiviteit staat hier centraal Je veilig voelen, betrokken en verbonden voelen met anderen, Het dichter tot elkaar brengen van Nederlanders en Nederlanders met een niet Nederlands achtergrond door middel van eten en/of bewustwordingsacties. Antipesto vindt verbinding heel belangrijk en gebruikt ook hier culturele activiteiten om mensen bewust te maken van hun rol in de samenleving, hen veerkrachtiger en begripvoller te maken.

Verbindingsactiveiten

Iedereen telt. Iedereen telt mee. Inclusiviteit staat hier centraal Je veilig voelen, betrokken en verbonden voelen met anderen, Het dichter tot elkaar brengen van Nederlanders en Nederlanders met een niet Nederlands achtergrond door middel van eten en/of bewustwordingsacties. Antipesto vindt verbinding heel belangrijk en gebruikt ook hier culturele activiteiten om mensen bewust te maken van hun rol in de samenleving, hen veerkrachtiger en begripvoller te maken.

Meld je nu aan voor een van onze projecten

Het team