Storytellers filmprojecten

Een casus, onze ervaringsverhalen, empowermentsboodschappen en motivationals zijn de ingrediënten waarmee binnen drie dagen een film moet worden gemaakt waarin “zelfregie, verantwoordelijkheid en plezier” centraal staat.


Achter het filmproject gaat een methodiek schuil waarmee jongeren bewust worden gemaakt dat hun leven waardevol is. Maar ook de waarde van de ander en de waarde van je rol in je eigen omgeving;


Het ontdekken van eigen kwaliteiten en meegeven hoe deze op de juiste wijze in te zetten en daardoor veel meer te kunnen bereiken is 'key!'

Niet alleen een fantastische tijd die zij meemaken door met professioneel apparatuur een film te maken, maar ook de competenties die zij leren maakt storytellers tot een geweldig avontuur om aan mee te doen.


Creëer mooie herinneringen is de leus die wij aandragen als wij Storytellers op school draaien.


Met storytellers gaan wij in op de dynamiek van zowel de individu als de klas en stimuleren wij het samenwerken. Wij leren hen ook hoe met de verschillende rollen om te gaan. De koppeling met het dagelijks leven wordt hierin gemaakt waardoor de empowerment- en bewustwording boodschappen in hun dagelijks leven toepasbaar is.

Er worden bewustwordingsfilmpjes gemaakt waarin maatschappelijke vraagstukken, persoonlijke issues en andere cassussen in beeld worden gebracht.

Er worden tools meegegeven die antwoord kunnen bieden aan de vraagstukken en uitdagingen.

 

De visie van Storytellers is vooral gericht op het creëren van rolmodellen die hun persoonlijke leefomgeving positief beïnvloeden.


Rolmodellen die niet impulsief reageren op uitdagingen, maar uitdagingen confronteren vanuit een bewust positief zelfbeeld en goed wereldbeeld.

 

Storytellers Filmschool

Al 12 jaar en nog geen 18?


In 2022 bij genoeg belangstelling gaat stichting Antipesto de 'storytellers tv academy' opzetten. Dit is een academy waarin je leert als een echte 'cinematograaf' films te maken.  


Je kan jezelf alvast aanmelden door te mailen naar storytellers@antipesto.nl. Je komt dan in een tijdelijke whatsapp groep waar alle informatie wordt gedeeld over de academy.


Geef daarin je leeftijd aan wat voor rol jij wilt:

Camera

Geluid

Editting

Acteren

Regisseren

Figureren


Let op, er zijn  € 20 p/mnd contributiekosten verbonden aan deelname!

 

Storyboard

Op een unieke wijze brengt storytellers een script tot stand en neemt de deelnemer in dat proces van begin tot eind mee. Van het script wordt een storyboard gemaakt.

Camera klaar, geluid klaar, scene 1, take 1, actie!

“All the world's a stage, and all the men and women merely players.”  (shakespear)


 Wij nemen je mee op avontuur in het ontdekken van je zijn en je kunnen!Zoals Pipi Langkous het ooit zei “ ik heb het nog nooit gedaan, dus het komt wel goed’’